Vaativuustasot


Kuinka vaativa retki / vaellus / koulutus on?

Tätä kysytään minulta usein. Siksi olen kehittänyt oman systeemin, jolla elämystemme vaativuutta pystytään kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. Se muodostuu 13 eri osa-alueesta, joista kukin pisteytetään välillä 0-3. Pisteistä laskettu keskiarvo muodostaa elämyksen kokonaisvaativuustason.

Alta näet tarkan osa-alueiden määrittelyn ja kunkin elämyksen pisteytyksen.


Osa-alueiden määrittely

Kuormittavuus:

 1. Fyysinen kuormitus on vähäistä. Rasituskivut sekä rakot ja hiertymät ovat harvinaisia. Suoritus on luonteeltaan tasainen, eikä sisällä raskaampia vaiheita. Hengästymistä tapahtuu hyvin vähän ja sitä pyritään välttämään. Evakuointeja maastosta ei normaalisti jouduta tekemään fyysisten ongelmien vuoksi.
 2. Fyysinen kuormitus on keskiluokkaa. Rasituskipuja sekä rakkoja ja hiertymiä esiintyy osalla. Suoritus on luonteeltaan pääosin tasainen, mutta sisältää myös raskaampia vaiheita. Hengästymistä tapahtuu välillä, mutta sitä pyritään suurimman osan ajasta välttämään. Alle 3% asikkaista joudutaan evakuoimaan fyysisten ongelmien vuoksi.
 3. Fyysinen kuormitus on kovaa. Rasituskivut ovat yleisiä. Rakot ja hiertymät ovat yleisiä, ellei niitä ennaltaehkäistä huolellisesti. Suoritus on luonteeltaan vaihteleva ja sisältää paljon raskaita vaiheita. Hengästyminen on yleistä. Yli 3% asiakkaista joudutaan evakuoimaan fyysisten ongelmien vuoksi.

Teknisyys:

 1. Maasto on helppokulkuinen. Etenemme pääasiassa valmiilla poluilla ja urilla. Jyrkät mäet ovat harvinaisia. Alusta on enimmäkseen tasainen. Hiihtovaelluksella lumi on pääosin kantavaa. Eteneminen ei vaadi erityistä kehonhallintaa ja tasapainoa. Horjahdusten ja kaatumisten riski on matala. Ylitettäviä vesistöjä ei ole.
 2. Maasto on keskivaikea. Etenemme valmiilla poluilla ja urilla sekä osittain niiden ulkopuolella. Jyrkkiä mäkiä on välillä. Alusta on välillä epätasainen. Hiihtovaelluksella lumi on todennäköisesti kantavaa, mutta joissain olosuhteissa se voi olla upottavaa. Eteneminen vaatii kohtuullista kehonhallintaa ja tasapainoa. Horjahdusten ja kaatumisten riski on keskisuuri. Ylitettävät vesistöt ovat yleensä helppokulkuisia.
 3. Maasto on vaikeakulkuinen. Etenemme pääasiassa valmiiden polkujen ja urien ulkopuolella. Jyrkät mäet ovat yleisiä. Alusta on enimmäkseen epätasainen. Hiihtovaelluksella lumi on todennäköisesti enimmäkseen upottavaa. Eteneminen vaatii hyvää kehonhallintaa ja tasapainoa. Horjahdusten ja kaatumisten riski on korkea. Ylitettävissä vesistöissä voi olla kiivas virtaus ja ne voivat olla haastavia.

Ajankäyttö:

 1. Etenemiseen / suorittamiseen kuluu yleensä vain pieni osa hereilläoloajasta (1-5h). Pakollisiin askareisiin, huoltotoimiin, syömiseen ja nukkumiseen jää hyvin aikaa. Joka päivä on myös runsaasti joutoaikaa.
 2. Etenemiseen / suorittamiseen kuluu yleensä enintään noin puolet hereilläoloajasta (alle 8h). Jäljelle jäävä aika riittää hyvin pakollisiin askareisiin, huoltotoimiin, syömiseen ja nukkumiseen. Useimpina päivinä jää myös joutoaikaa.
 3. Etenemiseen / suorittamiseen kuluu yleensä suurin osa hereilläoloajasta (yli 8h). Normaali ruokarytmi voi venyä välillä parilla tunnilla. Jäljelle jäävä aika kuluu enimmäkseen pakollisiin askareisiin, huoltotoimiin, syömiseen ja nukkumiseen. Joinakin päivinä jää myös joutoaikaa.

Rakenteet:

 1. Jokaisena yönä käytössämme on rakenteita (kuten vuokramökki, varaustupa tai vastaava), joihin pääsemme suojaan säältä ja voimme kuivata varusteita ym.
 2. Osana öistä käytössämme on rakenteita (kuten vuokramökki, varaustupa tai vastaava), joihin pääsemme suojaan säältä ja voimme kuivata varusteita ym. Muina öinä käytössämme ei ole minkäänlaisia rakenteita. Päästäksemme säältä suojaan olemme omien varusteidemme varassa.
 3. Käytössämme ei ole missään vaiheessa minkäänlaisia rakenteita. Päästäksemme säältä suojaan olemme omien varusteidemme varassa.

Pakkanen:

 1. Pakkasta voi olla yli -20 astetta.
 2. Pakkasta voi olla yli -30 astetta.
 3. Pakkasta voi olla yli -40 astetta.

Juomavesi

 1. Vesi on sellaisenaan juomakelpoista ja sitä löytyy suoraan luonnosta.
 2. Osa vedestä täytyy sulattaa lumesta / keittää / suodattaa.
 3. Kaikki vesi täytyy sulattaa lumesta / keittää / suodattaa.

Kesto

 1. Maasto-osuus kestää 1 yön.
 2. Maasto-osuus kestää 3 yötä.
 3. Maasto-osuus kestää 5 yötä tai enemmän.

Syrjäisyys

 1. Toimimme yleisesti käytetyillä retkeilyreiteillä tai vastaavalla alueella. Tiet ovat välittömässä läheisyydessä. Tavallisella puhelimella on kuuluvuutta. Alueelta pystyy poistumaan kävellen tai autolla. Hätätilanteessa avun saaminen alueelle on mahdollista ambulanssilla.
 2. Toimimme osittain yleisesti käytettyjen retkeilyreittien ulkopuolella. Lähimmät tiet ovat alle vuorokauden kävely/hiihtomatkan päässä. Tavallisella puhelimella on joissakin paikoin kuuluvuutta. Alueelta pystyy poistumaan mönkijällä tai moottorikelkalla ja hätätilanteessa avun saaminen alueelle vaatii mönkijää, moottorikelkkaa tai helikopteria.
 3. Toimimme syvällä erämaassa, kaukana yleisesti käytetyistä retkeilyreiteistä. Tavallisella puhelimella ei pääosin ole kuuluvuutta. Alueelta pystyy poistumaan helikopterilla ja hätätilanteessa avun saaminen alueelle vaatii helikopteria.

Luonnonvoimien ääri-ilmiöt

 1. Luonnonvoimien ääri-ilmiöillä kuten myrskyllä, tulvalla, helteellä, kovalla pakkasella, aikaisella ensilumella tai poikkeuksellisen suurella sääski- ja mäkäräismäärällä on kohtuullisen pieni vaikutus kokemuksen vaativuuteen. Niitä kohdatessamme toimintamme vaikeutuu vain vähän. Varustetappioita kuten telttojen rikkoutumisia ei normaalisti tapahdu luonnonvoimien vuoksi.
 2. Luonnonvoimien ääri-ilmiöillä kuten myrskyllä, tulvalla, helteellä, kovalla pakkasella, aikaisella ensilumella tai poikkeuksellisen suurella sääski- ja mäkäräismäärällä on keskisuuri vaikutus kokemuksen vaativuuteen. Niitä kohdatessamme toimintamme vaikeutuu kohtalaisesti. Varustetappioita kuten telttojen rikkoutumisia tapahtuu alueella joskus luonnonvoimien vuoksi.
 3. Luonnonvoimien ääri-ilmiöillä kuten myrskyllä, tulvalla, helteellä, kovalla pakkasella, aikaisella ensilumella tai poikkeuksellisen suurella sääski- ja mäkäräismäärällä on suuri vaikutus kokemuksen vaativuuteen. Niitä kohdatessamme toimintamme vaikeutuu merkittävästi. Varustetappioita kuten telttojen rikkoutumisia tapahtuu alueella vuosittain luonnonvoimien vuoksi.

Nälkä

 1. Syömme omia eväitä ja pidämme normaalin ruokarytmin.
 2. Tukeudumme osan ajasta pelkästään luonnonruokaan.
 3. Tukeudumme pelkästään luonnonruokaan.

Uni:

 1. Nukkumiseen varataan runsaasti aikaa ja unelle on hyvät edellytykset.
 2. Nukkumiseen varattu aika voi välillä olla niukka ja uni ei välttämättä ole aina laadukasta.
 3. Unelle on haastavat edellytykset. Yöllä voi joutua valvomaan (esim. tulta). Uni voi jäädä hyvin niukaksi ja sen laatu voi olla heikkoa.

Varusteet

 1. Varusteille ei ole asetettu painorajaa.
 2. Varusteille on asetettu painoraja.
 3. Sinulla saa olla mukanasi vain tietyt tarkasti rajatut varusteet. Toimimme puutteellisilla / vaihtoehtoisilla varusteilla.

Melontataidot

Ks. kansainväliset koskiluokitukset alempaa

 1. Sinulta ei vaadita koskimelontakokemusta.
 2. Sinun on osattava meloa helppoja I-luokan koskia. Sitä vaikeammat kosket voi kiertää rannan kautta.
 3. Sinun on osattava meloa vaikeahkoja II-luokan koskia. Sitä vaikeammat kosket voi kiertää rannan kautta.


Kansainväliset koskiluokitukset (lähde: wikipedia):

I - Helppo:

Reitti on leveä ja suora, mutta joki voi myös mutkitella. Helppoja esteitä ja pientä aallokkoa. Kaaduttaessa eskimokäännöksen teko ei tuota vaaraa, myös uiminen on sinänsä vaaratonta. Laskettavissa veneellä ja kaikenlaisella kanootti- ja kajakkikalustolla.

II - Vaikeahko:

Reitti on leveä ja selvästi havaittavissa melottaessa. Aallokkoa ja useita esteitä, jotka ovat kuitenkin helposti kierrettävissä. Pieniä stoppareita ja könkäitä joista voi meloa ylitse. Akanvirtoja. Eskimokäännöksen teko yleensä helppoa. Uiminen ei aiheuta yleensä mustelmia vakavampaa vahinkoa. Laskettavissa kajakkikalustolla sekä aukkopeitteellä varustetulla avokanootilla.

III - Vaikea:

Reitin löytäminen hankalaa meloessa, mutta ennakkotarkastus rannalta auttaa. Reitti on mutkikas ja vaatii taitavaa melomista reitillä pysymiseen. Aallokko on epäsäännöllistä ja korkeaa, esteiden kiertäminen vaatii osaamista. Akanvirrat voimakkaita. Stopparit ja könkäät voi meloa ylitse sopivalla kalustolla. Uiminen ei aiheuta vakavaa loukkaantumisvaaraa, pelastaminen yleensä helppoa. Kokeneiden henkilöiden laskettavissa kajakkikalustolla.

IV- Hyvin vaikea:

Reitti on tarkastettava ennen laskemista rannalta käsin. Reitillä pysyminen tuottaa vaikeuksia ja eksyminen voi johtaa vaaralliseen esteeseen. Runsaasti vaikeita esteitä, stoppareista ja könkäistä melominen vaatii taitoa. Voimakkaita pyörteitä. Koskessa uiminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen. Pelastaminen vaatii ennakkosuunnittelua ja harjoittelua. Kokeneiden henkilöiden laskettavissa vain koskikajakilla tai kumiveneellä.

V - Erityisen vaikea:

Reitin löytäminen rannaltakin vaikeaa. Reitillä pysyminen vaikeaa ja eksyminen johtaa todennäköiseen hengenvaaraan. Stopparit ja könkäät ovat suuria ja vaativia, ja kajakki voi sukeltaa niiden jälkeen useita metrejä. Erittäin voimakkaita pyörteitä, jotka voivat upottaa kajakin. Koskessa kaatuminen ja eskimokäännöksen teko voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Uiminen koskessa hengenvaarallista ja pelastaminen vaatii huolellisen ennakkosuunnittelun sekä kokeneen henkilöstön. Vain erittäin kokeneiden henkilöiden laskettavissa koskikajakilla.

VI - Äärimmäisen vaikea:

Erittäin vaikeasti laskettavissa, aina hengenvaarallinen. Reitti lähinnä arvailtavissa ja siltä eksyminen, kaatuminen tai uiminen joessa johtaa yleensä kuolemaan. Pelastaminen yleensä mahdotonta.


Elämyskohtainen pisteytys


Kesävaellus Haltille (2,04 / 3)

 • Kuormittavuus: 2 / 3
 • Teknisyys: 2,5 / 3
 • Ajankäyttö: 3 / 3
 • Rakenteet: 2 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 3 / 3
 • Syrjäisyys: 3 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 2 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 2 / 3
 • Melontataidot: -


Kolmen valtakunnan kesävaellus (2,09 / 3)

 • Kuormittavuus: 2,5 / 3
 • Teknisyys: 3 / 3
 • Ajankäyttö: 3 / 3
 • Rakenteet: 1,5 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 3 / 3
 • Syrjäisyys: 3 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 2 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 2 / 3
 • Melontataidot: -


Ruskavaellus Haltille (2,14 / 3)

 • Kuormittavuus: 2 / 3
 • Teknisyys: 2,5 / 3
 • Ajankäyttö: 3 / 3
 • Rakenteet: 2 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 3 / 3
 • Syrjäisyys: 3 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 3 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 2 / 3
 • Melontataidot: -


Kolmen valtakunnan ruskavaellus (2,18 / 3)

 • Kuormittavuus: 2,5 / 3
 • Teknisyys: 3 / 3
 • Ajankäyttö: 3 / 3
 • Rakenteet: 1,5 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 3 / 3
 • Syrjäisyys: 3 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 3 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 2 / 3
 • Melontataidot: -


Keväthankivaellus Haltille (1,75 / 3)

 • Kuormittavuus: 2 / 3
 • Teknisyys: 1 / 3
 • Ajankäyttö: 2 / 3
 • Rakenteet: 3 / 3
 • Pakkanen: 1 / 3
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 3 / 3
 • Syrjäisyys: 2 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 3 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 1 / 3
 • Melontataidot: -


Kolmen valtakunnan keväthankivaellus (1,92 / 3)

 • Kuormittavuus: 2 / 3
 • Teknisyys: 2 / 3
 • Ajankäyttö: 2 / 3
 • Rakenteet: 3 / 3
 • Pakkanen: 1 / 3
 • Juomavesi: 2 / 3
 • Kesto: 3 / 3
 • Syrjäisyys: 2 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 3 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 1 / 3
 • Melontataidot: -


Revontulivaellus Haltille (1,83 / 3)

 • Kuormittavuus: 2 / 3
 • Teknisyys: 1 / 3
 • Ajankäyttö: 2 / 3
 • Rakenteet: 3 / 3
 • Pakkanen: 2 / 3
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 3 / 3
 • Syrjäisyys: 2 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 3 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 1 / 3
 • Melontataidot: -


Kolmen valtakunnan revontulivaellus (2,00 / 3)

 • Kuormittavuus: 2 / 3
 • Teknisyys: 2 / 3
 • Ajankäyttö: 2 / 3
 • Rakenteet: 3 / 3
 • Pakkanen: 2 / 3
 • Juomavesi: 2 / 3
 • Kesto: 3 / 3
 • Syrjäisyys: 2 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 3 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 1 / 3
 • Melontataidot: -


Kuutamovaellus Urho Kekkosen kansallispuistoon (2,17 / 3)

 • Kuormittavuus: 2 / 3
 • Teknisyys: 3 / 3
 • Ajankäyttö: 2 / 3
 • Rakenteet: 3 / 3
 • Pakkanen: 3 / 3
 • Juomavesi: 2 / 3
 • Kesto: 3 / 3
 • Syrjäisyys: 2 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 3 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 1 / 3
 • Melontataidot: -


Kaamosvaellus Käsivarren erämaahan (2,13 / 3)

 • Kuormittavuus: 2 / 3
 • Teknisyys: 2 / 3
 • Ajankäyttö: 2 / 3
 • Rakenteet: 3 / 3
 • Pakkanen: 3 / 3
 • Juomavesi: 3 / 3
 • Kesto: 2,5 / 3
 • Syrjäisyys: 2 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 3 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 1 / 3
 • Melontataidot: -


Helvetinjärven packraft-retki (1,46 / 3)

 • Kuormittavuus: 1,5 / 3
 • Teknisyys: 2 / 3
 • Ajankäyttö: 2 / 3
 • Rakenteet: 2 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 2 / 3
 • Kesto: 1,5 / 3
 • Syrjäisyys: 1,5 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 1 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 1 / 3
 • Melontataidot: 1 / 3


Jongunjoen packraft-retki (1,54 / 3)

 • Kuormittavuus: 1,5 / 3
 • Teknisyys: 2 / 3
 • Ajankäyttö: 2 / 3
 • Rakenteet: 2 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 2 / 3
 • Kesto: 1,5 / 3
 • Syrjäisyys: 1,5 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 1 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 1 / 3
 • Melontataidot: 2 / 3


Pöyrisjoen packraft-seikkailu (2,20 / 3)

 • Kuormittavuus: 2 / 3
 • Teknisyys: 2 / 3
 • Ajankäyttö: 2 / 3
 • Rakenteet: 2,5 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 2 / 3
 • Kesto: 3 / 3
 • Syrjäisyys: 3 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 3 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 2 / 3
 • Melontataidot: 3 / 3


Selviytyminen luonnossa 1 (1,59 / 3)

 • Kuormittavuus: 1 / 3
 • Teknisyys: 2 / 3
 • Ajankäyttö: 2 / 3
 • Rakenteet: 2 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 1,5 / 3
 • Syrjäisyys: 1 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 1,5 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1,5 / 3
 • Varusteet: 3 / 3
 • Melontataidot: -


Selviytyminen luonnossa 2 (1,81 / 3)

 • Kuormittavuus: 1,5 / 3
 • Teknisyys: 2 / 3
 • Ajankäyttö: 2,5 / 3
 • Rakenteet: 2 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 1,5 / 3
 • Syrjäisyys: 1 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 1,5 / 3
 • Nälkä: 2 / 3
 • Uni: 2 / 3
 • Varusteet: 3 / 3
 • Melontataidot: -


Selviytyminen luonnossa 3 (2,00 / 3)

 • Kuormittavuus: 2 / 3
 • Teknisyys: 2 / 3
 • Ajankäyttö: 3 / 3
 • Rakenteet: 2 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 1,5 / 3
 • Syrjäisyys: 1 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 1,5 / 3
 • Nälkä: 2,5 / 3
 • Uni: 2,5 / 3
 • Varusteet: 3 / 3
 • Melontataidot: -


Selviytyminen luonnossa 4 (2,77 / 3)

 • Kuormittavuus: 2,5 / 3
 • Teknisyys: 3 / 3
 • Ajankäyttö: 3 / 3
 • Rakenteet: 3 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 3 / 3
 • Syrjäisyys: 3 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 3 / 3
 • Nälkä: 3 / 3
 • Uni: 3 / 3
 • Varusteet: 3 / 3
 • Melontataidot: -


Selviytyminen luonnossa talvella (1,42 / 3)

 • Kuormittavuus: 2 / 3
 • Teknisyys: 2 / 3
 • Ajankäyttö: 2 / 3
 • Rakenteet: 1 / 3
 • Pakkanen: 2 / 3
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 1,5 / 3
 • Syrjäisyys: 1 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 1,5 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 1 / 3
 • Melontataidot: -


Talvivaelluskurssin maastoharjoitus (1,71 / 3)

 • Kuormittavuus: 1 / 3
 • Teknisyys: 2 / 3
 • Ajankäyttö: 2 / 3
 • Rakenteet: 3 / 3
 • Pakkanen: 2 / 3
 • Juomavesi: 3 / 3
 • Kesto: 1 / 3
 • Syrjäisyys: 1,5 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 2 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 1 / 3
 • Melontataidot: -


Juoksuvaellus Jäämereltä Haltille (1,82 / 3)

 • Kuormittavuus: 2,5 / 3
 • Teknisyys: 2 / 3
 • Ajankäyttö: 3 / 3
 • Rakenteet: 1 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 1,5 / 3
 • Syrjäisyys: 2 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 2 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 3 / 3
 • Melontataidot: -


Tonnisten tuntureiden huiputusprojekti: Eteläsektorin vaellus (2,00 / 3)

 • Kuormittavuus: 2,5 / 3
 • Teknisyys: 3 / 3
 • Ajankäyttö: 3 / 3
 • Rakenteet: 1 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 1,5 / 3
 • Syrjäisyys: 3 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 2 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 3 / 3
 • Melontataidot: -


Tonnisten tuntureiden huiputusprojekti: Länsisektorin vaellus (2,09 / 3)

 • Kuormittavuus: 2,5 / 3
 • Teknisyys: 3 / 3
 • Ajankäyttö: 3 / 3
 • Rakenteet: 1 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 2,5 / 3
 • Syrjäisyys: 3 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 2 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 3 / 3
 • Melontataidot: -


Tonnisten tuntureiden huiputusprojekti: Itäsektorin vaellus (2,09 / 3)

 • Kuormittavuus: 2,5 / 3
 • Teknisyys: 3 / 3
 • Ajankäyttö: 3 / 3
 • Rakenteet: 1 / 3
 • Pakkanen: -
 • Juomavesi: 1 / 3
 • Kesto: 2,5 / 3
 • Syrjäisyys: 3 / 3
 • Luonnonvoimien ääri-ilmiöt: 2 / 3
 • Nälkä: 1 / 3
 • Uni: 1 / 3
 • Varusteet: 3 / 3
 • Melontataidot: -