Vaativuustasot


Kuinka vaativa retki / vaellus / koulutustapahtuma on?

Tätä kysytään minulta usein. Siksi olen kehittänyt oman systeemin, jolla tuotteiden vaativuutta pystytään kuvaamaan mahdollisimman tarkasti. Se muodostuu kymmenestä eri osa-alueesta: kuormittavuus, intensiivisyys, teknisyys, ajankäyttö, luonnonvoimat, kesto, syrjäisyys, melontataidot, nälkä ja varusteet.

Jokainen osa-alue pisteytetään välillä 0-3. Osa-alueiden pisteistä laskettu keskiarvo muodostaa retken / vaelluksen / koulutustapahtuman kokonaisvaativuustason.

Alla on selitetty kunkin osa-alueen tarkempi määrittely.


Kuormittavuus:

 1. Fyysinen kuormitus on vähäistä. Harvat kokevat rasituskipua. Raaja- ja lihaskivut ovat harvinaisia. Rakot ja hiertymät ovat harvinaisia. Evakuointeja maastosta ei jouduta tekemään.
 2. Fyysinen kuormitus on keskiluokkaa. Osa kokee rasituskipua. Raaja- ja lihaskivut eivät ole kovin yleisiä. Rakot ja hiertymät eivät ole kovin yleisiä. Evakuointeja maastosta joudutaan tekemään hyvin harvoin (alle 1%).
 3. Fyysinen kuormitus on kovaa. Kaikki kokevat rasituskipua. Raaja- ja lihaskivut ovat yleisiä. Rakot ja hiertymät ovat yleisiä, ellei niitä ennaltaehkäistä huolellisesti. Evakuointeja maastosta joudutaan tekemään joskus (yli 1%).

Intensiivisyys:

 1. Intensiivisyys on vähäistä. Hengästyminen on hyvin vähäistä. Maitohappoja ei kerry lihaksiin. Suoritus on luonteeltaan tasainen, eikä sisällä raskaampia vaiheita.
 2. Intensiivisyys on keskiluokkaa. Hengästymistä tapahtuu välillä. Maitohappojen kertyminen lihaksiin ei ole kovin yleistä. Suoritus on luonteeltaan pääosin tasainen, mutta sisältää myös raskaampia vaiheita.
 3. Intensiivisyys on voimakasta. Hengästyminen on hyvin yleistä. Maitohappojen kertyminen lihaksiin on yleistä. Suoritus on luonteeltaan vaihteleva ja sisältää paljon raskaita vaiheita.

Teknisyys:

 1. Maasto on helppokulkuinen. Jyrkät mäet ovat harvinaisia. Alusta on enimmäkseen tasainen. Eteneminen ei vaadi erityistä kehonhallintaa ja tasapainoa. Horjahdusten ja kaatumisten riski on matala. Ylitettäviä vesistöjä ei ole.
 2. Maasto on keskivaikea. Jyrkkiä mäkiä on välillä. Alusta on välillä epätasainen. Eteneminen vaatii kohtuullista kehonhallintaa ja tasapainoa. Horjahdusten ja kaatumisten riski on keskisuuri. Ylitettävät vesistöt ovat yleensä helppokulkuisia.
 3. Maasto on vaikeakulkuinen. Jyrkät mäet ovat yleisiä. Alusta on enimmäkseen epätasainen. Eteneminen vaatii hyvää kehonhallintaa ja tasapainoa. Horjahdusten ja kaatumisten riski on korkea. Ylitettävissä vesistöissä voi olla kiivas virtaus ja ne voivat olla haastavia.

Ajankäyttö:

 1. Etenemiseen / suorittamiseen kuluu yleensä vain pieni osa hereilläoloajasta (1-5h). Normaalia ruokarytmiä on mahdollista pitää yllä. Pakollisiin askareisiin, huoltotoimiin, syömiseen ja nukkumiseen jää hyvin aikaa. Joka päivä on myös runsaasti joutoaikaa.
 2. Etenemiseen / suorittamiseen kuluu yleensä enintään noin puolet hereilläoloajasta (alle 8h). Normaali ruokarytmi voi välillä venyä parilla tunnilla. Jäljelle jäävä aika riittää hyvin pakollisiin askareisiin, huoltotoimiin, syömiseen ja nukkumiseen. Useimpina päivinä jää myös joutoaikaa.
 3. Etenemiseen / suorittamiseen kuluu yleensä suurin osa hereilläoloajasta (yli 8h). Normaali ruokarytmi venyy usein monella tunnilla. Jäljelle jäävä aika kuluu enimmäkseen pakollisiin askareisiin, huoltotoimiin, syömiseen ja nukkumiseen. Joinakin päivinä jää myös joutoaikaa.
Luonnonvoimat:

 1. Luonnonvoimilla kuten myrskyllä, tulvalla, helteellä, pakkasella, vesisateella tai suurella sääski- ja mäkäräismäärällä on kohtuullisen pieni vaikutus kokemuksen vaativuuteen. Niitä kohdatessamme toimintamme vaikeutuu vain vähän ja selviydymme niistä nopeasti. Varustetappioita kuten telttojen rikkoutumisia ei tapahdu luonnonvoimien vuoksi.
 2. Luonnonvoimilla kuten myrskyllä, tulvalla, helteellä, pakkasella, vesisateella tai suurella sääski- ja mäkäräismäärällä on keskisuuri vaikutus kokemuksen vaativuuteen. Niitä kohdatessamme toimintamme vaikeutuu kohtalaisesti. Voimme joutua korkeintaan vuorokauden kestävään tilanteeseen, jossa käymme psyykkistä ja fyysistä kamppailua pitääksemme itsemme toimintakykyisinä esim. märissä vaatteissa, kovassa kuumuudessa/kylmyydessä tai suuressa sääskien ja mäkäräisten määrässä. Varustetappioita kuten telttojen rikkoutumisia tapahtuu hyvin harvoin.
 3. Luonnonvoimilla kuten myrskyllä, tulvalla, kovalla helteellä, pakkasella, vesisateella tai suurella sääski- ja mäkäräismäärällä on suuri vaikutus kokemuksen vaativuuteen. Niitä kohdatessamme toimintamme vaikeutuu merkittävästi. Voimme joutua useita päiviä kestävään tilanteeseen, jossa käymme psyykkistä ja fyysistä kamppailua pitääksemme itsemme toimintakykyisinä esim. märissä vaatteissa, kovassa kuumuudessa/kylmyydessä tai suuressa sääskien ja mäkäräisten määrässä. Varustetappioita kuten telttojen rikkoutumisia tapahtuu joskus luonnonvoimien vuoksi.

Kesto

 1. Maastossa ollaan 1-3 päivää.
 2. Maastossa ollaan 4-6 päivää.
 3. Maastossa ollaan 7 päivää tai kauemmin.

Syrjäisyys

 1. Toimimme yleisesti käytetyillä retkeilyreiteillä tai vastaavalla alueella. Tiet ovat välittömässä läheisyydessä. Meidän on aina mahdollista tukeutua suojaaviin rakenteisiin. Tavallisella puhelimella on kuuluvuutta. Alueelta pystyy poistumaan kävellen tai autolla. Hätätilanteessa avun saaminen alueelle on mahdollista ambulanssilla.
 2. Toimimme osittain yleisesti käytettyjen retkeilyreittien ulkopuolella. Lähimmät tiet ovat alle vuorokauden kävely/hiihtomatkan päässä. Meidän on välillä mahdollista tukeutua suojaaviin rakenteisiin. Tavallisella puhelimella on joissakin paikoin kuuluvuutta. Alueelta pystyy poistumaan mönkijällä tai moottorikelkalla ja hätätilanteessa avun saaminen alueelle vaatii mönkijää, moottorikelkkaa tai helikopteria.
 3. Toimimme pääasiassa kaukana yleisesti käytetyistä retkeilyreiteistä. Lähimmät tiet ovat yli vuorokauden kävely/hiihtomatkan päässä. Suurimman osan ajasta vietämme alueella, jossa ei ole suojaavia rakenteita. Tavallisella puhelimella ei pääasiassa ole kuuluvuutta. Alueelta pystyy poistumaan helikopterilla ja hätätilanteessa avun saaminen alueelle vaatii helikopteria.

Melontataidot (ks. kansainväliset koskiluokitukset tämän sivun alaosasta)

 1. Sinun on osattava meloa sujuvasti helppoja I-luokan koskia. Sitä vaikeammat kosket voi kiertää rannan kautta.
 2. Sinun on osattava meloa sujuvasti vaikeahkoja II-luokan koskia. Sitä vaikeammat kosket voi kiertää rannan kautta.
 3. Sinun on osattava meloa sujuvasti vaikeita III-luokan koskia. Sitä vaikeammat kosket voi kiertää rannan kautta.
Nälkä

 1. Sinulla saa olla mukana ruokaa koko maasto-osuuden ajalle.
 2. Sinulla saa olla mukana rajoitetusti ruokaa maasto-osuudelle. Tukeudumme osittain luonnonruokaan.
 3. Sinulla ei saa olla mukana lainkaan ruokaa maasto-osuuden ajalle. Tukeudumme pelkästään luonnonruokaan.

Varusteet

 1. Sinulla saa olla mukana kaikki normaalit retkeilyvarusteet, kuten teltta, makuupussi, retkipatja ja retkikeitin.
 2. Sinulla tulee olla mukanasi vain tietyt tarkasti rajatut retkeilyvarusteet. Opettelemme pärjäämään puutteellisilla varusteilla.
 3. Sinulla ei saa olla mukana muuta kuin puukko ja vaatteet. Käyttöösi annetaan hyvin rajallinen määrä varusteita, joiden turvin sinun tulee selviytyä.


Kansainväliset koskiluokitukset (lähde: wikipedia):

I - Helppo:

Reitti on leveä ja suora, mutta joki voi myös mutkitella. Helppoja esteitä ja pientä aallokkoa. Kaaduttaessa eskimokäännöksen teko ei tuota vaaraa, myös uiminen on sinänsä vaaratonta. Laskettavissa veneellä ja kaikenlaisella kanootti- ja kajakkikalustolla.

II - Vaikeahko:

Reitti on leveä ja selvästi havaittavissa melottaessa. Aallokkoa ja useita esteitä, jotka ovat kuitenkin helposti kierrettävissä. Pieniä stoppareita ja könkäitä joista voi meloa ylitse. Akanvirtoja. Eskimokäännöksen teko yleensä helppoa. Uiminen ei aiheuta yleensä mustelmia vakavampaa vahinkoa. Laskettavissa kajakkikalustolla sekä aukkopeitteellä varustetulla avokanootilla.

III - Vaikea:

Reitin löytäminen hankalaa meloessa, mutta ennakkotarkastus rannalta auttaa. Reitti on mutkikas ja vaatii taitavaa melomista reitillä pysymiseen. Aallokko on epäsäännöllistä ja korkeaa, esteiden kiertäminen vaatii osaamista. Akanvirrat voimakkaita. Stopparit ja könkäät voi meloa ylitse sopivalla kalustolla. Uiminen ei aiheuta vakavaa loukkaantumisvaaraa, pelastaminen yleensä helppoa. Kokeneiden henkilöiden laskettavissa kajakkikalustolla.

IV- Hyvin vaikea:

Reitti on tarkastettava ennen laskemista rannalta käsin. Reitillä pysyminen tuottaa vaikeuksia ja eksyminen voi johtaa vaaralliseen esteeseen. Runsaasti vaikeita esteitä, stoppareista ja könkäistä melominen vaatii taitoa. Voimakkaita pyörteitä. Koskessa uiminen voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen. Pelastaminen vaatii ennakkosuunnittelua ja harjoittelua. Kokeneiden henkilöiden laskettavissa vain koskikajakilla tai kumiveneellä.

V - Erityisen vaikea:

Reitin löytäminen rannaltakin vaikeaa. Reitillä pysyminen vaikeaa ja eksyminen johtaa todennäköiseen hengenvaaraan. Stopparit ja könkäät ovat suuria ja vaativia, ja kajakki voi sukeltaa niiden jälkeen useita metrejä. Erittäin voimakkaita pyörteitä, jotka voivat upottaa kajakin. Koskessa kaatuminen ja eskimokäännöksen teko voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai hengenvaaran. Uiminen koskessa hengenvaarallista ja pelastaminen vaatii huolellisen ennakkosuunnittelun sekä kokeneen henkilöstön. Vain erittäin kokeneiden henkilöiden laskettavissa koskikajakilla.

VI - Äärimmäisen vaikea:

Erittäin vaikeasti laskettavissa, aina hengenvaarallinen. Reitti lähinnä arvailtavissa ja siltä eksyminen, kaatuminen tai uiminen joessa johtaa yleensä kuolemaan. Pelastaminen yleensä mahdotonta.