Yläbanneri: Tami Tarkiainen

Kestävä kehitys

Luonto

Wild Adventures North on olemassa puhtaan ja elinvoimaisen luonnon ansiosta. Siksi kaikki toimintamme tapahtuu luonnon ehdoilla. Suojelen luonnon vesistöjä saastumasta. Emme aiheuta melua ja päästöjä, jätämme eläimet ja kasvit rauhaan kaikkina aikoina sekä vältämme maaperän kulumista. Saamme ihmiset kunnioittamaan ja rakastamaan luontoa uudella tavalla, tekemään vastuullisempia valintoja sekä muuttamaan ajatteluaan ja käytöstään omassa arjessaan pysyvästi.

Roskaton retkeily

Jätämme joka vuosi erämaahan tasan 0 roskaa. Maatuvat jätteet lajittelemme kompostikäymälöihin ja puhtaasti palavat roskat poltamme tupien kamiinoissa. Muut roskat kannamme mukanamme pois erämaasta. Kulkiessamme keräämme myös maasta löytämiämme roskia.

Päästöjen minimointi

Matkustaessamme kohteisiimme nautimme pääsääntöisesti kimppakyytien eduista. Suosimme myös junaa ja bussia. Ruoan keitämme kamiinan liedellä silloin kun kamiinaa lämmitetään. Kaasua ja polttonestettä käytämme säästeliäästi. Pidämme tärkeänä, että käyttämissämme ravintoloissa huomioidaan vegaaniruokavalio. Huomioimme vegaaniset vaihtoehdot myös retkiruokaan liittyvässä ohjeistuksessa. Emme käytä motorisoituja huoltopalveluita, vaan liikumme lihasvoimin ja kannamme kaikki omat varusteemme itse.

Materiaalikulutuksen minimointi

Vältämme uusien retkeilyvälineiden ostamista. Lainaamme, vuokraamme ja jaamme omiamme muiden käyttöön. Hankimme vain tarpeellisen. Suosimme ekologisia pakkauksia ja vältämme muovia. Kannustamme valmistamaan retkiruoat itse, valmiiden pakkausten ostamisen sijaan. Vaatekauppamme tuotteet ovat pääsääntöisesti luomupuuvillasta ja kierrätystekstiilistä valmistettuja. Tuvissa poltamme puuta säästeliäästi.

Taloudellinen kestävyys

Toteutamme palvelut taloudellisesti ja tehokkaasti, tuottaen samalla lisäarvoa paikallisille majoituspalveluille, ravintoloille, välinevuokraamoille ja paikallista käsityötä myyville matkamuistomyymälöille.

Sosiaalinen kestävyys

Koemme jokaisella vaelluksellamme tiivistä ryhmäytymistä. Toimimme keskenämme tasa-arvoisesti, ketään pakottamatta, yhteistyössä ja reilulla työnjaolla. Luomme monipuolisesti osallistumisen ja oppimisen mahdollisuuksia. Jätämme jälkeemme aina hyvin hoidetut tuvat sekä valmiiksi pilkotut ja kannetut puut.

Kulttuurinen kestävyys

Tiedostamme olevamme vierailijoita Saamenmaalla. Olemme vuorovaikutussuhteessa paikallisyhteisöjen kanssa sekä vahvistamme paikallista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja identiteettiä. Lisäämme paikallisen kulttuurin tuntemusta ja arvostusta.


Kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2024


1. Saavutame yhä syvemmän suhteen luonnon kanssa. Tahdomme nähdä yhä enemmän pysyviä muutoksia ihmisten ajatusmaailmassa, asenteissa ja valinnoissa, jotka kantavat heitä arjen keskellä läpi koko loppuelämänsä ajan.

2. Suosimme entistä enemmän ja näkyvämmin ekologisia pakkauksia ja vähennämme muovin käyttöä entisestään. Kiinnitämme enemmän resursseja omien retkiruokien valmistamiseen valmiiden pakkausten ostamisen sijaan.

3. Syvennämme suhdettamme paikallisyhteisöihin entisestään ja jatkamme verkostoitumista, samalla kunnioittaen paikallista elämäntapaa ja kulttuuria.